Odlučovače tuku

 

Použití lapáku tuků:

 

oblasti veřejného stravování;
kuchyně;
výdejny jídel;
řeznictví;
zpracování masa;
jatka;
porážky;
zpracování střev;
zpracování zvířecích orgánů;
zpracování kostí a klihu;
výrobny mýdel a vosků;
olejné mlýny;
zpracování rostlinného oleje;
výroba margarínu
konzervárny
rychlé občerstvení;
výrobny fritovaných výrobků a chipsů;
pražírny arašídů.

 

 

 

  Lapáky tuků - Odlučovače tuků – Lapoly

 Lapák tuků je zařízení nebo sestava jednotek zařízení k odlučování tuku z odpadních vod a k zachycování odloučeného tuku v tomto zařízení, obvykle obsahující kalový prostor, prostor pro odlučování tuku a v případě potřeby i zařízení k odběru vzorků.

Voda odtékající z provozovny nesmí být znečištěna minerálními oleji

Lapáky tuků /Odlučovače tuků se zařazují jako čisticí zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

Technologie výroby umožňuje úpravu výrobků podle potřeby a přání zákazníků, ceny sdělíme obratem dle zadání.

Vyrábíme tyto typy lapáku tuků:

  • lapáky tuku bez prostoru na odloučený tuk (ozn.LTH)
  • lapáky tuku s prostorem na odloučený tuk (ozn. LTH POT)
  • lapáky tuku úzké bez prostoru na odloučený tuk (pro usnadnění manipulace v suterénních místnostech, mohou se skládat z více nádrží) (ozn. LTHU)


Všechny typové řady mají vestavěný odkalovací prostor.

 

 

 

 

 

 

Velikosti lapáku tuků 

Orientační určení velikosti lapáku tuků
Počet porcí za den Velikost lapáku NS
 do 100  1
 100 až 200  2
 200 až 400  4
 400 až 700  7
 700 až 1 000  10
 1 200 až 1 500  15
 1 600 až 2 000  20
 2 100 až 2 500  25

Velikost lapáku udává průtok v l/s, který je lapák schopen zpracovat.

Není-li známo množství protékající vody, je možno použít pro základní orientaci následujících tabulek.

Doporučujeme pro teploty nad 50°C a pro mimořádně znečištěnou odpadní vodu použít odlučovač nejbližší vyšší velikosti.

Upozornění: před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků.


Výkon a účinnost lapáku závisí na mnoha faktorech: (viz ČSN EN 1825-1,2)

  • na množství protékající odpadní vody za čas l/s
  • na teplotě vody
  • na druhu znečištění
  • na koncentraci znečištění
  • na použitém čisticím prostředku


Lapáky tuku hranaté: LTH

Typ/označení

Lapák tuku hranatý

   Jídel/den    Rozměry v mm
délka šířka výška
lapák tuku LTH1 do 100 1200 500 1000
lapák tuku LTH2 100-200 1500 880 1100
lapák tuku LTH3 200-300 1800 900 1200
lapák tuku LTH4 300-400 2160 1000 1200
lapák tuku LTH7 400-700 2660 1000 1400
lapák tuku LTH10 700-1000 2660 1500 1400
lapák tuku LTH15 1200-1500 3160 1500 1660
lapák tuku LTH20 1600-2000 4160 2000 1660
lapák tuku LTH25 2100-2500 5160 2000 1660

  

Pozn.: Vnější rozměry a hmotnosti lapáků tuků vyráběných z desek a ze stěnových prvků se budou v určitých mezích lišit.

Lapáky tuku hranaté: LTH -POT se skladovacím prostorem na odloučený tuk

Typ/označení

Lapák tuku hranatý LTH -POT

   Jídel/den   Rozměry v mm
délka šířka výška
lapák tuku LTH1- POT
do 100 1200 800 1000
lapák tuku LTH2- POT
100-200 1500 1180 1100
lapák tuku LTH3- POT 200-300 1800 1200 1200
lapák tuku LTH4- POT 300-400 2160 1300 1200
lapák tuku LTH7- POT 400-700 2660 1300 1400
lapák tuku LTH10- POT 700-1000 2660 1800 1400

 

                       

Obrysové rozměry lapáků tuků z desek:

L= l + 2z;                    B= b + 2z;                   B1= b1 + 2z                    z= šířka výstužného žebra

 

 

 

 

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod