Funkce odlučovače


Lapák tuků

  Poptávka

Zařízení pro odlučování tuků, skládá se z kalového prostoru, prostoru pro odloučení tuků, (zásobního prostoru na odloučený tuk):

  • lapák tuku je zařízení určené k odlučování tuku z přitékající znečištěné vody,
  • na základě rozdílu měrných hmotností mezi odlučovanou látkou a nosnou tekutinou a zmenšení rychlosti proudění dochází k odlučování tukových částic jejich vynášením k hladině,
  • lapák tuků je zařízení sloužící především k ochraně kanalizace před mechanickými problémy při zalepování potrubí tukem,
  • vhodnost lapáku z hlediska jeho použití s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí.
     

Funkce zařízení lapáku tuků

Odpadní voda je přivedena do odkalovací nádrže, zde se výrazně zpomalí její rychlost, voda se uklidní a dojde k usazení částic těžších než voda. V odlučovací části se oddělí tukové částice, které jsou lehčí než voda. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí.

 

Na lapák tuků může být přivedena pouze voda znečištěna rostlinnými nebo živočišnými tuky, která není zředěna splaškovými nebo dešťovými vodami. Tato voda nesmí být v žádném případě znečištěna minerálními oleji. Vhodně zvolenou velikostí a dodržováním zásad vedení provozu lze na výstupu z lapáku tuků dosáhnout zbytkové koncentrace tukového extraktu do 25 mg/l.