Pokyny pro provoz

  Poptávka


Pokyny pro provoz- předány k výrobku

UPOZORNĚNÍ:
Nádrže lapáků nejsou dimensovány na přetlak. POZOR na ucpání odtokového potrubí!

Lapáky jsou opatřeny plastovým víkem, ve kterém jsou provedeny čistící otvory. Čistící otvory jsou opatřeny pachotěsnými poklopy s pryžovým těsněním. Poklopy jsou odnimatelné, v provozním stavu jsou k víku přes těsnění pevně přitlačeny. Je možná i dodávka nerezových poklopů. Tyto mohou být i odklopné a uzamykatelné.
Víka včetně poklopů jsou nepochůzná.
Pro osazení lapáku je nutné připravit prostor o patřičných půdorysných rozměrech a nosnosti podlahy, odpovídající hmotnosti daného typu lapáku včetně maximálního množství vody v něm. Lapák musí být osazen na plochu s rovinností do ± 5 mm / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti stavební konstrukce případně podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže.
Do místnosti musí být umožněn bezpečný vstup pro instalaci lapáku odpovídající jeho rozměrům a hmotnosti. Může se jednat i o montážní otvory, které budou po provedení instalace zazděny.

Při event. instalaci samonosných lapáků tuku vně budovy nutno ho zajistit proti zamrznutí.