Instalace odlučovače


Způsoby osazení – místa instalace

  Poptávka

Základní rozdělení podle místa instalace:

  • do země na přípojku kanalizace (IZ1-OS, IZ2-OS, IZ3-OS)(IZ - instalace do země, OS - způsob osazení k obsypání)
  • na podlahu suterénních a sklepních místností IP-SN (IP - instalace na pevnou podložku, SN - lapák samonosný - volně stojící na pevné podložce)

Při osazení podzemním se lapáky tuku osazují do stavební jámy na základovou betonovou desku tl. 100 až 150 mm. Po osazení se provádí obsyp tříděným výkopem smíchaný s kamenivem (vel. zrna 16 až 22), spolu s lehkým hutněním nebo obetonování za současného plnění lapáku vodou.
 

Obsyp nebo obetonování by měl určit projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdáleností od okolních objektů a komunikací, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu lapáku již v projektové dokumentaci.

Technologie výroby umožňuje úpravu výrobků podle potřeby a přání zákazníků, ceny sdělíme obratem dle zadání.