Popis lapáku tuku


Lapáky tuku

jsou vyráběny svařováním z PP desek a ze stěnových prvků.

U lapáků tuků LTH POT je přepážka oddělující prostor na odloučený tuk opatřena šikmou náběžnou plochou pro usnadnění vyhrnování tuku. Lapáky řady LTH a LTH POT se vyrábějí ve dvou konstrukčních provedeních – samonosné a nesamonosné.

  Poptávka

 Lapáky úzké LTHU se pro usnadnění manipulace v suterénních místnostech skládají z několika nádrží. Lapáky řady LTHU se vyrábějí jen v provedení samonosné.

V základním provedení jsou lapáky ve stropu opatřeny otvory umožňujícími provádět obsluhu a čištění lapáku. Čistící otvory jsou opatřeny vstupními šachticemi, které mohou být pachotěsné a opatřené pryžovým těsněním. Pachotěsné poklopy jsou nepochůzné.


Lapáky tuku bez prostoru na odloučený tuk (ozn.LTH)

Typ/

označení

 NS 

l/s

jídel/

den

Rozměry v mm

počet

vstupů

l

délka

b

šířka

h

výška

h1 h2 DN L B
LTH1 1 100 1200 500 1000 800 700 125 1300 900 2
LTH2 2 200 1500 880 1100 850 750 125 1620 920 2
LTH3 3 300 1800 900 1200 900 800 150 1820 920 2
LTH4 4 400 2160 1000 1200 900 800 150 2160 1000 2
LTH7 7 700 2660 1000 1400 1000 900 150 2660 1000 2
LTH10 10 1000 2660 1500 1400 1000 900 150 2660 1500 2
LTH15 15 1500 3160 1500 1660 1080 980 200 3160 1500 2
LTH20 20 2000 4160 2000 1660 1080 980 200 4160 2000 2
LTH25 25 2500 5160 2000 1660 1160 1080 200 5160 2000 2

Poznámky: vnější rozměry a hmotnosti lapáků tuků vyráběných z desek a ze stěnových prvků se budou v určitých mezích lišit.

Obrysové rozměry lapáků tuků z desek:

L= l + 2z;                    B= b + 2z;                   B1= b1 + 2z                    z= šířka výstužného žebra


Lapáky tuku: LTH POT

Typ/označení NS l/s Jídel/den Rozměry v mm počet vstupů
l b1 b h h1 h2 DN L B
LTH1/POT
1 100 1200 800 500 1000 800 700 125 1300 920 2
LTH2/POT
2 200 1500 1180 880 1100 850 750 125 1620 1300 2
LTH3/POT
3 300 1800 1200 900 1200 900 800 150 1940 1340 2
LTH4/POT 4 400 2160 1300 1000 1200 900 800 150 2160 1440 2
LTH7/POT 7 700 2660 1300 1000 1400 1000 900 150 2660 1440 2
LTH10/POT 10 1000 2660 1800 1500 1400 1000 900 150 2660 1940 2

 

Obrysové rozměry lapáků tuků z desek:

L= l + 2z;                    B= b + 2z;                   B1= b1 + 2z                    z= šířka výstužného žebra


 Lapáky tuků hranaté úzké

Lapáky tuku hranaté úzké
Typ/označení NS l/s
 
Jídel /den
 
Rozměry v mm

Počet

nádrží

Celková

hmotnost kg

 LC BC H h1  h2 DN
LTHU 1  1 100 1000  770  1040 700   620    100  1 60
LTHU 2  2  200 1500  770  1040  810  740 100  1 95
LTHU 3  3  300  2300  770  1040  810  740 100  2  135
LTHU 4  4  400  3100  770  1340  1000  910  125  2  180
LTHU 7  7  700  4700  770  1340  1080  930  125  3  380

Poznámky:

Hmotnosti jsou jen orientační
Celková délka LC je dána součtem délek jednotlivých nádrží a mezer mezi nimi

 Obrysové rozměry lapáků tuků z desek:

L= l + 2z;                    B= b + 2z;                   B1= b1 + 2z                    z= šířka výstužného žebra

Slovníček pojmů

Lapák tuku je objekt na kanalizační síti, ve kterém se z odpadní vody zachycují látky lehčí než voda (neemulgované tuky a oleje rostlinného a živočišného původu). Usazují se při hladině a odstraňují se mechanicky.

Tuky a oleje jsou látky rostlinného nebo živočišného původu, s měrnou hmotností nižší než 0,95 g/cm3, které jsou částečně nebo úplně nerozpustné a které je možno zmýdelnit.

Lapák tuků je výrobek podléhající prokazovaní shody podle zákona O technických požadavcích na výrobky. Prohlášení o shodě u něj musí být prokázáno podle nařízení vlády, kterým se stanovují technické podmínky pro stavební výrobky.

Jmenovitá velikost je bezrozměrné číslo udávající ověřenou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při odpovídajícím průtoku. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle ČSN EN 1825-1 (příp. do doby jejího schválení dle stavebně-technického osvědčení (STO), které vydala Autorizovaná osoba (AO), na základě metodik AČE pod číslem MOS/AČE/ČAO 401.